Okategoriserade

  Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  26 april, 2022

  På bolagsstämman 2022-04-26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                 Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2021 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  25 februari, 2022

  På extra bolagsstämman 2022-02-25 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot Tidigare styrelseledamoten Arvid Nyman har under Q3 2021 valt att på egen begäran utträda ur styrelsen...

  Läs mer

  Publicering av årsredovisning 2021

  5 mars, 2021

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Årsredovisningen kan laddas ner här

  Läs mer