Ledning

Margareta Krook

Styrelseledamot och VD

Invald år 2010. Född 1967. Teknologie doktor Lunds Tekniska Högskola 1998. Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola 1993. Har 20 års erfarenhet av företagsledning. Har arbetat med teknik, företagsledning samt affärsutveckling i AktieTorget® listade Biotech-IgG AB där hon var VD från 2003-2010, koncernchef 2009-2010 samt tillförordnad VD under jan-maj 2011. Har ett tiotal vetenskapliga publikationer samt två patent. Övriga uppdrag: Businessport Staffanstorp (styrelseledamot sedan 2022). Avslutade uppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2002, ordförande 2011-2017), Biotech-IgG A/S (ordförande 2009-2017), Biotech-IgG (UK) Ltd (ordförande 2009-2012) och ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011-2013). Innehar tillsammans med familj 1 300 736 aktier av serie A samt 1 149 370 aktier av serie B i Implementa Sol AB.