Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2018

Protokoll från valberedningen i Implementa Hebe AB (publ) inför bolagsstämma 2018 finns nu tillgängligt på www.implementa.se

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook samt Helene Vester och nyval av Gert Thell. Arne Jakobsson föreslås till styrelseordförande. I tidigare kallelse föreslogs Margareta Kriz som styrelseledamot och styrelseordförande. Hon har valt att tacka nej pga tidsbrist.

 

Kort presentation av Gert Thell

Född 1965. IT-driftstekniker med inriktning system management, startade företaget GTiT (IT-drift) som numera är uppköpt av Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell äger 50 procent av detta bolag liksom 50% av E-MCSWEDEN AB som importerar och säljer elektriska superbikes.

Tillsammans med sin sambo driver han också projektet DenBlåGården (www.denblagarden.se). DenBlåGården producerar el med solcellsanläggning (2015), vertikalt vindkraftverk (2018) samt batterilagring och off-gridlösning (2018) och har varit helt fossilfri sedan mars 2016. DenBlåGården arbetar aktivt med omställningen till miljövänliga alternativ och delar med sig av erfarenheterna och framstegen via sociala medier och föreläsningar.

Har följande styrelseuppdrag: E-MCSWEDEN AB samt Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Hebe AB. Innehar inga aktier i Implementa Hebe AB.

 

Styrelsen

2018-04-23 09:40
Totalsumma:
    Till kassan