Emissionsmemorandum

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 6 mars till och med 20 mars 2017.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 24 februrari 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB (VPC) angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Klicka här för att ladda hem memorandum samt anmälningssedel utan företräde.

2017-03-03 08:52
Totalsumma:
    Till kassan