Implementa erhåller order på 1 Mkr från Bosjökloster Golfklubb

5 januari, 2021

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2021. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 124 kWp, kommer att installeras på byggnader och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

”Denna order är ytterligare ett kvitto på att Implementas strategi att målmedvetet fokusera på försäljning av större solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri samt villor fortsatt ger resultat”, säger Bolagets VD Margareta Krook.

 

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

Tillbaka