Lantbruk, hästgårdar och industri

   

Vid installation av solceller på Företag, Hästgårdar och Lantbruk ställs mycket höga krav på installationen. Du är ansvarig för att installationen görs rätt – välj därför din installatör med omsorg.

Implementa Sol AB är en certifierad solcellsinstallatör som levererar produkter av hög kvalitet. Installationerna görs i enlighet med alla de krav som idag finns på solcellsinstallationer från lagar och förordningar. Vi följer kontinuerligt upp försäkringsbolag och räddningstjänstens rekommendationer. Våra duktiga försäljare är även vana projektledare med stor erfarenhet från solcellsinstallationer.

Välj Implementa Sol AB – För en hållbar framtid!

      

Våra produkter

Vi erbjuder prisvärda solcellpaneler och kompletta installationer inom Skåne för olika energibehov samt tillhörande kringutrustning.

Våra solcellsmoduler är alla av hög kvalitet avpassade för det svenska klimatet. Vi använder kända och välrenommerade leverantörer av alla komponenter, vilka är godkända av nätägare och svenskt regelverk. Montageställningen anpassas noga efter takmaterial, beskaffenhet och geografiskt läge.

    

Tumregel effekt, yta, produktion

Effekt (kW) Yta* (kvm) Produktion/år** (kWh)
30 180-220 33 000
60 360-440 66 000
100 600-700 110 000
300 1 800-2 200 330 000

*Takmonterat. **Inom Skåne kan upp till 1100 kWh/kWp/år uppnås vid gynnsamma förhållanden.

   

En investering med 10 % avkastning per år!

En solcellsanläggning har en livslängd på minst 30 år och producerar el från dag 1. För den producerade el som du inte använder själv går det att sälja överskottsel från solcellerna till elleveratörerna och du får 60 öre i skattereduktion per såld kWh upp till 30 000 sålda kWh per år.

Det har tidigare gått att söka statligt bidrag på upp till 20 % av installationskostnaden. Från den 7 juli 2020 har det införts ett ansökningsstopp av stödet men så länge pengarna räcker kommer det att beviljas stöd till sökande som ges möjlighet att slutföra sin installation fram till och med den 30 juni 2021. Det står i Länsstyrelsens beslut om stöd när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.

Förslag om fortsatt stöd för investering i solceller för andra än privatpersoner

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär en 10 procent i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Regeringen föreslår att 260 miljoner kronor ska gå till stödet 2021. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas och fördelas. Länk till regeringens pressmeddelande 2020-09-14.

Bidragsansökan

Referenser

Energimyndigheten solelkalkyl

Utbildning - Certifikat

Vänligen kontakta oss för förfrågan eller kostnadsfri offert***

Vänligen notera att Implementa Sol AB sparar dina uppgifter för att kunna behandla din förfrågan på bästa sätt. Se även Integritetspolicy.

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

***Vi kan endast erbjuda offerter inklusive installation på nätanslutna system inom Skåne.