Växling av BTA

Implementa Hebe AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 6-20 mars 2017. Totalt tecknades 1 887 454 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 943 727 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 200 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 2 731 269 stycken av serie A och 16 340 396 stycken av serie B. Stoppdagen i Euroclearsystemet för växling från BTA B til B-aktier är den 21 april 2017. De nya värdepapperna är beräknade att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå tidigast 25 april 2017.

 

Styrelsen

2017-04-13 12:45
Totalsumma:
    Till kassan