Valberedning inför bolagsstämma 2020

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2019 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Arne Jakobsson sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2019.
 
Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2020 består av

 

  • Rikard Krook, företräder Margareta Krook med familj
  • Didrik Hamilton, Eget innehav samt Soffloch Advice AB
  • Advokat Göran Helmer, företräder Daniel Krasovec

 

Enligt beslut på ordinarie bolagsstämman 2019 är bolagets styrelseordförande Arne Jakobsson samt bolagets VD Margareta Krook adjungerade till valberedningens möten.
 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2020 kan göra det skriftligt till info@implementa.se eller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND.

 

 

Styrelsen

2020-01-16 09:53
Totalsumma:
    Till kassan