Valberedning inför bolagsstämma 2019

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2018 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Arne Jakobsson sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementas största aktieägare röstmässigt.
 
Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2019 består av Rikard Krook (valberedningens ordförande), Didrik Hamilton och Daniel Krasovec.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligt till info@implementa.se eller till Implementa Sol AB, Valberedningen, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

 

 

Styrelsen

2018-12-10 13:06
Totalsumma:
    Till kassan