Utfall nyemission

Implementa Hebe AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2017-10-09 och 2017-10-23 uppgick till 3 328 071 st med företräde och 986 869 st utan företräde, vilket resulterar i en teckningsgrad på 30,2 %.

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 1,29 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 200 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 1 403 196,30 kr och antalet aktier i Implementa Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 20 655 336 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2017-10-27 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2017-11-03.

 

Styrelsen

2017-10-26 15:48
Totalsumma:
    Till kassan