Utfall nyemission

Implementa Hebe AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2018-03-12 och 2018-03-26 uppgick till 23 263 113 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 33,2 %.

Bolaget tillförs därmed genom nyemissionen ca 2,33 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 798 983,08 kr och antalet aktier i Implementa Hebe AB uppgå till 2 731 269 stycken av serie A och 43 918 449 stycken av serie B.

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2018-03-29 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2018-04-06.

 

Styrelsen

2018-03-28 16:16
Totalsumma:
    Till kassan