Rättelse aktiekapital

I  pressmeddelande utgivet 2017‐03‐23 angavs felaktigt att aktiekapitalet efter avslutad nyemission uppgår  till 1 126 299,90 kr. Korrekt aktiekapital efter avslutad nyemission skall vara 1 144 299,90 kr. 

Styrelsen 

2017-03-23 12:53
Totalsumma:
    Till kassan