Publicering av årsredovisning 2020

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

Årsredovisningen kan laddas ner här

2021-03-05 07:37
Totalsumma:
    Till kassan