Publicering av årsredovisning 2019

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

2020-03-05 17:23
Totalsumma:
    Till kassan