Publicering av årsredovisning 2016

Implementa Hebe AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2016 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Hebe ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

2017-04-06 10:02
Totalsumma:
    Till kassan