Nytt datum för halvårsrapport Q2 2017

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för halvårsrapport Q2 2017. Tidigare meddelat datum för halvårsrapport Q2 2017 är 2017-08-11.

NYTT DATUM för halvårsrapport Q2 2017 är 2017-08-25.

Styrelsen

2017-07-31 10:25
Totalsumma:
    Till kassan