Nyemissionsmemorandum

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 9 oktober till och med 23 oktober 2017.

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 29 september 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum samt direktregistrerade aktieägare en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Memorandumet kan laddas ner nedan eller via bolagets hemsida www.implementa.se eller via Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedel går att beställa via Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Implementa Hebe AB, Box 55691, 102 15 Stockholm. E-mail: ta@mangold.se. Telefon: 08-503 015 95 Fax: 08-503 015 51. Hemsida: www.mangold.se

Memorandumet och anmälningssedeln kan även beställas på info@implementa.se, via fax 046-12 37 60 eller per post till adressen: Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND. Hemsida www.implementa.se

 

Styrelsen

EMISSIONSMEMORANDUM

TEASER

ANMÄLNINGSSEDEL FÖR TECKNING UTAN FÖRETRÄDE

2017-10-09 08:00
Totalsumma:
    Till kassan