Implementa Sol AB tecknar samverkansavtal med Trelleborgs Energiförsäljning AB

Implementa Sol AB (publ) har tecknat ett samverkansavtal med kommunalt helägda Trelleborgs Energiförsäljning AB. Avtalet innebär att Implementa erhåller kundkontakter från Trelleborgs Energiförsäljning AB mot 2 % provision på nettoomsättningen för varje sådan genomförd affär. Provisionen kan maximalt uppgå till 15 000 kr per affär. Parterna åtar sig genom avtalet också att informera om varandras respektive produkter till potentiella solenergikunder med målsättningen att genom synergieffekter uppnå ökad nettoomsättning.

I dagsläget räknas fastigheter med huvudsäkring överstigande 100 A, t ex lantbrukare och industrier, ej som mikroproducenter och har därmed ej rätt till skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Dessutom ger överskottselen från sådana anläggningar i gemen inte så mycket betalt varför denna betydande kundgrupp är mindre benägen till investeringar i solenergi. Trelleborgs Energiförsäljning ABs affärsmodell innebär 1 till 1 med avseende på elpriset, dvs lika betalt för inköpt el som producerad överskottsel, även till kunder med huvudsäkring överstigande 100 A under förutsättning att kunden är nettoköpare.

”Jag ser mycket positivt på detta samverkansavtal samt Trelleborgs Energiförsäljning ABs affärsmodell, vilket bör intressera kunder inom ovan nämnda kundgrupp att investera i solenergi i högre utsträckning”, säger Margareta Krook, VD Implementa Sol AB.

 

Styrelsen

2019-09-20 16:15
Totalsumma:
    Till kassan