Implementa erhåller order på 2 Mkr från Trelleborgs Energiförsäljning AB

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 2,055 Mkr till Trelleborgs Energiförsäljning AB för installation på Smygehamns reningsverk planerad till Q2 2020. Solenergianläggningen, med en toppeffekt på 233 kWp, kommer att installeras på mark och minska kostnaden för inköpt el avsevärt samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

”Det är Implementas strategi att målmedvetet fokusera på försäljning av större solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri samt villor. Denna order är ytterligare ett kvitto på att inriktningen varit riktig och jag är glad att se denna satsning ge resultat”, säger Bolagets VD Margareta Krook.

 

Margareta Krook

VD Implementa Sol AB

2020-03-24 15:25
Totalsumma:
    Till kassan