Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

  • Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 1 037 tkr (653 tkr), varav Q2 utgjorde 648 tkr (452 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret för 98 %  (81 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för första halvåret 2018 uppgick till -858 tkr (-681 tkr), varav Q2 utgjorde -606 tkr (-333 tkr).
  • Kassan uppgick vid periodens slut till 1 682 tkr (509 tkr).
  • Årsredovisning för 2017 publicerades 6 april 2018.
  • Den i Q1 2018 genomförda emissionen med företräde för aktieägarna registrerades av Bolagsverket 2018-04-18
  • Bolaget höll bolagsstämma den 27 april 2018.
  • Bolagsstämman beslutade byta namn på Bolaget till Implementa Sol AB, vilket godkändes av Bolagsverket 2018-05-18
  • Under periodens har en certifierad erfaren säljare inom solenergi heltidsanställts.

VD har ordet

 

Nu heter vi Implementa Sol AB!

För att bättre spegla bolagets verksamhet beslutade bolagsstämman 27 april 2018 att byta bolagets namn till Implementa Sol AB. Solen har därefter glatt oss med sin närvaro i en icke tidigare skådad utsträckning och våra solenergianläggningar har producerat rekordmycket grön energi.

 

Ökad försäljning och utökning av säljstyrkan

Nettoomsättningen under första halvåret 2018 uppgick till 1 037 tkr (653 tkr), vilket är en ökning med 59 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för första halvåret 2018 uppgick till -858 tkr (-681 tkr). Resultatförsämringen är en följd av investering i säljstyrkan under Q2 2018 genom att en certifierad säljare med gedigen erfarenhet av försäljning och installation av solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt arbetat med försäljning av solenergianläggningar till privat-, lantbruks- och industriella kunder sedan 2014.

Fler och större anläggningsofferter inom lantbruk, hästgårdar och industri

Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder till den lokala marknaden inom Skåne. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt anställning av säljare har gjort det möjligt att delta i fler offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri än tidigare. Implementa deltog i Q2 2018 på den välbesökta lantbruksmässan Borgeby Fältdagar utanför Borgeby i Skåne, vilket ledde till många nya kundkontakter. Marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt positiv utveckling.

 

Solenergi – en god investering för våra kunder med årlig avkastning på 10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete, för både privatpersoner och företag. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000 sålda kWh per år. Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation har varit relativt långa, men det faktum att länsstyrelsen i Skåne under våren tilldelats en stor summa statliga stödpengar har gjort att väntetiden mellan ansökan av bidraget till beviljande av detta har minskat rejält. Riksdagens beslut från 1 augusti 2018 om borttagande av bygglov för montering av solpaneler som följer byggnadens form har även det underlättat för många att ta beslut om investering i solenergi. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare och att fler vill satsa på solenergi. Mycket riktigt har vi också observerat en ökning av intresseanmälningar under första halvåret 2018, vilket också har resulterat i ett ökat antal offerter och ordrar. Implementa avser genom de erhållna resurserna i nyemissionen prioritera utvidgning och förstärkning av försäljningsresurserna för att möta det ökande intresset.

 

Mot egna produkter inom förnyelsebar energi

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och ett sortiment av högkvalitativa paneler, både kiselkristallina och tunnfilmspaneler, samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på försäljning av dessa produkter. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Jag tackar aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

 

Lund i augusti 2018                      

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2018-08-24 10:21
Totalsumma:
    Till kassan