Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2018 uppgick till 1 789 tkr (828 tkr), varav Q3 utgjorde  752 tkr (175 tkr). Solenergiprodukterna stod under Q1-Q3 2018 för 99,8 % (85 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för Q1-Q3 2018 uppgick till -1 297 tkr (-1 150 tkr), varav Q3 utgjorde -439 tkr (-469 tkr).
  • Kassan uppgick vid periodens slut till 1 131 tkr (180 tkr).

VD har ordet

 

Ökad försäljning med 116 %

Nettoomsättningen under Q1-Q3 2018 uppgick till 1 789 tkr (828 tkr), vilket är en ökning med 116 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för Q1-Q3 2018 uppgick till -1 297 tkr (-1 150 tkr). Resultatförsämringen är en följd av investering i säljstyrkan under Q2 2018 genom att en certifierad säljare med gedigen erfarenhet av försäljning och installation av solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt arbetat med försäljning av solenergianläggningar till privat-, lantbruks- och industriella kunder sedan 2014.

Fler och större anläggningsofferter inom lantbruk, hästgårdar och industri

Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder till den lokala marknaden inom Skåne. I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt anställning av säljare har gjort det möjligt att delta i fler offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri än tidigare.

 

Solenergi – en god investering för våra kunder med årlig avkastning på 10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete, för både privatpersoner och företag. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000 sålda kWh per år.

 

Ökning av antalet ordrar

Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation har varit relativt långa, men det faktum att Länsstyrelsen i Skåne under våren och hösten 2018 tilldelats stora summor statliga stödpengar har gjort att väntetiden mellan ansökan av bidraget till beviljande av detta har minskat rejält. Riksdagens beslut från 1 augusti 2018 om borttagande av bygglov för montering av solpaneler som följer byggnadens form har även det underlättat för många att ta beslut om investering i solenergi. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare och att fler vill satsa på solenergi. Under perioden har även EU:s importtullar på solpaneler tillverkade i Kina tagits bort, vilket har påverkat prisbilden för dessa paneler i positiv riktning. Mycket riktigt har vi också observerat en ökning av intresseanmälningar under och efter periodens utgång, vilket också har resulterat i ett ökat antal offerter och ordrar. Implementa avser genom de erhållna resurserna i nyemissionen prioritera utvidgning och förstärkning av försäljningsresurserna för att möta det ökande intresset.

 

Mot egna produkter inom förnyelsebar energi

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och ett sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på försäljning av dessa produkter. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Jag tackar aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

 

Lund i oktober 2018                    

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

2018-10-26 12:08
Totalsumma:
    Till kassan