Certifierad solelinstallatör

Implementa Hebe AB meddelar härmed att VD Margareta Krook genomgått godkänt prov för certifierad solcellsinstallatör samt att ansökan om certifiering godkänts av Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). INCERT bedriver, som ackrediterat företag, verksamhet omfattande certifiering av personer. Personerna ifråga är i huvudsak verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggnings-branschen, bilbranschen och fartygsnäringen.

 

Enligt förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Direktivets syfte är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi. Statens energimyndighet har fått regeringens uppdrag att marknadsföra denna certifiering mot slutkonsumenter, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Företag med certifierade installatörer kommer att vara sökbara via Boverkets webbplats och genom Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare.

 

Styrelsen

2017-10-19 14:26
Totalsumma:
    Till kassan