Antal utestående aktier per 2017-11-30

Implementa Hebe AB (publ) genomförde en företrädesemission för befintliga aktieägare 2017-10-09 och 2017-10-23. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 2017-11-16.

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 1 403 196,30 kr och antalet aktier i Implementa Hebe AB till 2 731 269 stycken av serie A och 20 655 336 stycken av serie B.

 

Styrelsen

2017-11-30 10:05
Totalsumma:
    Till kassan