Aktieägare

2020-09-30

 Aktier (slag A)

Aktier (slag B) 

Röster (%)

Kapital (%)

Margareta Krook med familj  913 506 165 376 13,3 2,3
Didrik Hamilton med bolag 0 6 891 480 9,9 14,7
Daniel Krasovec 367 625 39 521 5,3 0,9
Dario Kriz med familj 252 093 675 632 4,6 2,0

Övriga (<3 %, ca 3 250 ägare) 

1 030 843 36 413 642 66,9 80,1
SUMMA 2 564 067 44 185 651 100.0 100.0