Aktiekapital

Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 30 september 2021, 2 276 344,44 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 2 564 067 aktier av serie A och 50 571 891 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.

Nyemission 2021 6 386 240 53 135 958 2,62

Totalsumma:
    Till kassan