Aktieägare

   

2020-12-31 Aktier (slag A) Aktier (slag B) Röster (%) Kapital (%)
Margareta Krook med familj 913 506 165 355 13,3 2,3
Didrik Hamilton m bolag 0 6 891 480 9,9 14,7
Daniel Krasovec 367 625 39 521 5,3 0,9
Dario Kriz m familj 252 093 675 632 4,6 2,0
Övriga (<3% ca 3000 st) 1 030 843 36 413 642 66,9 80,1
SUMMA 2 564 067 44 185 651 100,0 100,0
Totalsumma:
    Till kassan