Styrelse

 

    

Helene Vester, Styrelseordförande

Invald år 2015. Styrelseordförande från 2020. Helene Vester är född 1967. Har mångårig erfarenhet av finansiell administration och rapportering. Hon är Ekonomichef på Sysav och har varit CFO i de listade bolagen Biotech-IgG AB och Pilum AB. VD och grundare av Hekona AB. Har följande styrelseuppdrag: Hekona AB. Helene Vester är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar 26 992 B-aktier i Implementa Sol AB. Kontorsadress: Hekona AB, Lagmansgränd 1, 246 30 Löddeköpinge.

 


  

Margareta Krook, Styrelseledamot och VD

Invald år 2010. Född 1967. Teknologie doktor Lunds Tekniska Högskola 1998. Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola 1993. Har 15 års erfarenhet av företagsledning. Har arbetat med teknik, företagsledning samt affärsutveckling i AktieTorget® listade Biotech-IgG AB där hon var VD från 2003-2010, koncernchef 2009-2010 samt tillförordnad VD under jan-maj 2011. Har ett tiotal vetenskapliga publikationer samt två patent. Har inga övriga styrelseuppdrag. Avslutade uppdrag: Biotech-IgG AB (ledamot sedan 2002, ordförande 2011-2017), Biotech-IgG A/S (ordförande 2009-2017), Biotech-IgG (UK) Ltd (ordförande 2009-2012) och ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011-2013). Innehar tillsammans med familj 1 295 996 aktier av serie A samt 282 740 aktier av serie B i Implementa Sol AB.

  


   

Arne Jakobsson, Styrelseledamot

Invald år 2011. Styrelseordförande från 2018-2020. Arne Jakobsson är född 1945. Disputerade 1980 (Lunds Universitet). Har 6 publicerade vetenskapliga artiklar. Har arbetat som distriktsläkare under 25 år. Var verksamhetschef vid Vårdcentralen Södertull under perioden 2000-2008. Avslutade uppdrag: European Institute of Science AB (ledamot från 2014-2020), LifeAssays AB (2002-2010, ordförande 2003-2010) och ScienceHouse Lund AB (ledamot 2011-2013). Innehar 69 473 B-aktier i Implementa Sol AB.   


   

Gert Thell, Styrelseledamot

Invald år 2018. Född 1965. IT-driftstekniker med inriktning system management, startade företaget GTiT (IT-drift) som numera är uppköpt av Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell äger 50 procent av detta bolag liksom 50% av E-MCSWEDEN AB som importerar och säljer elektriska superbikes. Tillsammans med sin sambo driver han också projektet DenBlåGården (www.denblagarden.se). DenBlåGården producerar el med solcellsanläggning (2015), vertikalt vindkraftverk (2018) samt batterilagring och off-gridlösning (2018) och har varit helt fossilfri sedan mars 2016. DenBlåGården arbetar aktivt med omställningen till miljövänliga alternativ och delar med sig av erfarenheterna och framstegen via sociala medier och föreläsningar. Har följande styrelseuppdrag: E-MCSWEDEN AB samt Christina Högström Barn och Ungdomspsykiatri AB. Gert Thell är oberoende från de större aktieägarna i Implementa Sol AB. Innehar inga aktier i Implementa Sol AB. 


Totalsumma:
    Till kassan