Bolagsstyrning

   

Implementa Sol AB följer Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") i de delar som är relevanta för Bolaget. Koden kompletterar de externa regler som påverkar Bolagsstyrning, vilket huvudsakligen konstitueras av Aktiebolagslagen och Bokföringslagen. Implementa Sol ABs räkenskapsår är 1 Jan - 31 Dec. Avvikelser från Koden redovisas i den Bolagsstyrningsrapport som finns infogad i årsredovisning för 2020. 

Bolagsordning

Bolagsstyrningsrapport

Informationspolicy

Protokoll Bolagsstämma

202120202019, 201820172016, 2015, 201420132012

Protokoll Extra bolagsstämma

2022, 2020201820172015, 2012

Totalsumma:
    Till kassan