Engagemang 

Att installera solenergi är en stor investering för dig som kund och därmed ett stort ansvar för oss att det görs på bästa sätt med de förutsättningar och önskemål du har. Till skillnad från många andra vill vi därför alltid göra ett hembesök på plats. Vi sköter kontakter med nätägare och myndigheter samt guidar dig genom hela processen och till de avdrag och bidrag som är aktuella.

En solelinstallation genom oss är en process som vi genomför tillsammans.

Genom kundbesök på plats får du ett personligt bemötande. Våra kunniga säljare informerar dig och erhåller uppgifter om din fastighets utseende och konstruktion samt  - inte minst viktigt - lyssnar på dina önskemål och svarar på dina frågor.

Det personliga engagemanget är något som uppskattas av våra kunder!

   

Vårt sätt att arbeta

  

1. Besök

Vi vill alltid göra ett besök på plats för att bilda oss en korrekt uppfattning om fastighetens utseende, konstruktion och omgivning. Finns skuggande träd? Hur utnyttjas fastighetens tak på bästa sätt? Vi informerar, rekommenderar och diskuterar önskemål från er som kund

4. Föranmälan

Vår elektriker gör en föranmälan till din nätägare som genom ett installationstillstånd säkerställer att din fastighets elanslutning är dimensionerad för solenergianläggningen                                                                                                                                       

2. Offertdokumentation

Efter vårt möte tar vi fram ett förslag på system som passar era behov tillsammans med offert och produktdokumentation

5. Installation och färdiganmälan

Vi monterar solcellsanläggningen och vår elektriker ansluter växelriktaren till fastighetens elnät. Därefter gör vår elektriker en slutanmälan till ditt nätbolag för byte av elmätare

3. Order

När ni är nöjda med vårt erbjudande för solceller lägger ni en order

6. Driftsättning

Efter att din nätägare installerat en ny elmätare driftsätts anläggningen och solelproduktionen startar

     

Grönt avdrag

Om du ska installera grön teknik kan du som privatperson få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från oss och vi begär utbetalning från Skatteverket när fakturan är betald. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och ges för: 

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 15 % av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 % av kostnaden för arbete och material.     

Här kan du läsa mer om reglerna för Grönt avdrag

  

   

Så här tycker våra kunder

Rune P skrev om Implementa Sol AB 

Jag begärde in 5 offertförslag och 4 anbudsgivare lämnade bara offert på mail utan platsbesök. Implementa genomförde kundbesök för måttagning, förslag på kabeldragning och informerade om vad jag borde plocka undan inför leveransen. De andra 4 solcellsleverantörerna kunde inte informera om vilka underentreprenörer som skulle montera, om dessa var svenska eller kom från annat EU-land. Så svaret var enkelt: Implementa Sol AB erhöll uppdraget

   

Rikard F skrev om Implementa Sol AB 

Installerade solpaneler från Implementa. Systemet fungerar perfekt och det är otroligt professionellt installerat. En sak jag speciellt gillade var den noggranna genomgången de hade med oss i samband med offert. Inget annat företag gjorde en så detaljerad offert. Fick mig att känna att de visste vad de installerade. Bra pris!

Läs fler recensioner här.

Totalsumma:
    Till kassan